Managerowie potrzebują wsparcia przy przeprowadzaniu pracowników przez zmianę. - Right Management
1397
post-template-default,single,single-post,postid-1397,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Managerowie potrzebują wsparcia przy przeprowadzaniu pracowników przez zmianę.

autor:
Jolanta Jastrzębska
Career & Talent Development Expert

Każda transformacja w organizacji to nie tylko nowe wyzwania dla pracowników. Już sama perspektywa zmiany może budzić lęk i niechęć oraz wpływać na utratę poczucia bezpieczeństwa i obniżenie motywacji.

W procesie transformacji ważną rolę odgrywa kadra managerska, dlatego niezbędne jest zadbanie o dobre przygotowanie managerów do przeprowadzenia zmiany. Warto przy tym przeanalizować i zabezpieczyć następujące obszary:

  1. Odpowiednie kompetencje managerów inn. umiejętność przeprowadzenia zmiany, odporność na stres, elastyczność, podejmowanie decyzji w sytuacji kryzysowej, znajomość psychologicznego aspektu przeprowadzania przez zmianę pracowników.

Planując procesy restrukturyzacyjne organizacje często zapominają i nie biorą pod uwagę psychologicznego aspektu zmiany. Zazwyczaj stojąc w obliczu zmian nie od razu akceptujemy to co się dzieje. Zawsze potrzebujemy czasu, żeby zmianę zrozumieć i pogodzić się z nią. Taki sam proces zachodzi w przypadku każdej zmiany w życiu, także podczas wprowadzania zmian w organizacji. Z psychologicznego punktu widzenia, żeby pracownik zaczął dobrze współpracować, musi przejść przez cały proces pogodzenia się ze zmianą, od unikania zmiany przez opór aż do eksperymentowania i integracji (zaangażowania). Ważne jest rozumienie i wyczuwanie procesów psychologicznych, ponieważ dzięki temu pracownicy mogą otrzymać odpowiednie wsparcie, co wpłynie pozytywnie na utrzymanie ich zaangażowania i motywacji.

  1. Wiedza na temat transformacji: co się zmieni, w jakim zakresie, w jakim terminie, co jest wiadome a co jeszcze nie, jakie zmiany i w jaki sposób należy komunikować do zespołu.

Kadra managerska przede wszystkim powinna zrozumieć zmianę, wiedzieć z czego ona wynika oraz dlaczego w firmie podejmowane są takie, a nie inne decyzje. Ważne jest również to, aby managerowie wiedzieli, czego wymaga od nich organizacja, żeby zmiana została dobrze przeprowadzona, jakie informacje i na jakim etapie mogą być przekazywane pracownikom, tak żeby zadbać o dobrą komunikację i nie zostawiać pola na domysły.

Niezwykle istotne jest zatem zaplanowanie komunikacji w tym logistyki spotkań i przygotowania spójnych komunikatów:

  • do wszystkich pracowników
  • do partnerów biznesowych
  • do osób rozstających się z organizacją
  • do osób pozostających w organizacji

Sytuacja w organizacji może być dynamiczna, należy więc pamiętać o regularnej komunikacji wykorzystując różne formy i narzędzia od spotkań (osobistych lub online) do komunikatów pisemnych.

  1. Przygotowanie emocjonalne

Proces przeprowadzania organizacji przez zmianę jest procesem złożonym, zwłaszcza gdy w grę wchodzą także zwolnienia pracowników. Niedocenianym a ważnym aspektem jest zatem przygotowanie emocjonalne managerów do przeprowadzenia takiego procesu i wyposażenie ich w wiedzę na temat psychologicznych aspektów. W związku z tym należy przewidzieć i przygotować managerów na:

  • możliwe różne reakcje pracowników
  • możliwe obawy i pytania pracowników
  • możliwe obawy i reakcje własne managerów

To, co niewątpliwie będzie pomocne, to umożliwienie przedyskutowania własnych obaw w gronie managerskim, przećwiczenia komunikatów lub uzyskanie wsparcia konsultantów zewnętrznych, którzy mają nie tylko wiedzę psychologiczną i biznesową, ale też pomagają spojrzeć na procesy z innej perspektywy.

 

Konsultanci w zespole Right Management uczestniczą w procesach przeprowadzania organizacji przez zmianę. Prowadzą warsztaty dla managerów i kadry zarządzającej dotyczące wszystkich ważnych aspektów związanych z procesem. Uczestniczą w rozmowach z pracownikami, także przy zwalnianiu pracowników, zapewniając im wsparcie psychologiczne w momencie wręczania wypowiedzeń oraz prowadzą programy outplacementowe dla osób odchodzących z organizacji.