Kim jest doradca zawodowy, coach kariery i trener?
765
post-template-default,single,single-post,postid-765,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Doradca zawodowy, coach kariery i trener – kim są i kiedy podejmować z nimi współpracę?

Kim jest doradca zawodowy, coach kariery i trenerautor:

Katarzyna Nowak
Career & Talent Development Expert

Podejmowanie działań w obszarze poszukiwania pracy jest złożonym i niełatwym procesem, zarówno wtedy gdy planujemy z wyprzedzeniem swoją karierę, a także wtedy, gdy jesteśmy zmuszeni do szybkiego znalezienia nowego pracodawcy. Warto w takich momentach skorzystać z profesjonalnego wsparcia ekspertów, którzy posiadają wiedzę psychologiczną i biznesową, a także ekspertyzę na temat rynku pracy i planowania kariery. Wspomniane grono ekspertów, często nazywanych zewnętrznymi konsultantami, zasilają doradcy zawodowi, coachowie kariery a także trenerzy biznesu, trenerzy zmiany. Współpraca z każdym z nich ma swoje uzasadnienie oraz wachlarz korzyści dla potencjalnego klienta.

Doradca zawodowy

  • wspiera klienta w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego rozwoju;
  • ocenia jego predyspozycje i sytuację życiową, jednocześnie analizując potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego;
  • udziela informacji w oparciu o takie narzędzia jak testy psychologiczne, kwestionariusze zainteresowań zawodowych, informatory klasyfikacji zawodów czy instytucji szkolących.

Doradca zawodowy pracuje z młodzieżą (głównie na etapie kończenia szkoły podstawowej lub średniej) a także z osobami dorosłymi (w sytuacji zmiany pracy lub zawodu). Licencjonowani doradcy zawodowi współpracują z placówkami takimi jak poradnie psychologiczne, szkoły, urzędy pracy czy biura karier.

Coach

  • towarzyszy klientowi w procesie poszerzania jego świadomości zawodowej, odsłaniania potrzeb, mocnych stron i aspiracji;
  • wspiera w odkrywaniu potencjalnych dróg zawodowych, które nie zawsze są widoczne dla niego na początku procesu;
  • prowadzi klienta, poprzez odpowiednie pytania i narzędzia, do zidentyfikowania swoich talentów i kluczowych osiągnięć, które stanowią o jego przewadze konkurencyjnej na rynku pracy.

W coachingu kariery kluczowe jest wzbudzenie w kliencie chęci tworzenia nowych rozwiązań zawodowych, a nie zatrzymywanie się jedynie na dostępnych opcjach, które często traktuje on jako konieczne i mało atrakcyjne. Coach kariery jest towarzyszem wspierającym klienta w odważnym sięganiu po swoje marzenia i cele zawodowe na miarę posiadanego potencjału.

Trener

  • prowadzi szkolenia oraz warsztaty, których główną rolą jest transfer wiedzy oraz doskonalenie odpowiednich umiejętności i zachowań uczestników szkolenia;
  • przekazuje wskazówki, rady, instrukcje i gotowe rozwiązania;
  • modeluje przyszłe zachowania uczestników poprzez zadania i różnorodne ćwiczenia.

Trener biznesu lub trener zmiany jest odpowiedzialny za realizację ustalonego celu szkoleniowego i posługuje się wyuczoną lub praktyczną wiedzą.

Konsultanci Right Management

Konsultanci w zespole Right Management są zarówno coachami kariery, jak również trenerami biznesu i trenerami zmiany. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną, z którą dzielą się w trakcie warsztatów i szkoleń, ale także inspirują i motywują klientów do poszukiwania własnych rozwiązań poprzez indywidualne sesje coachingowe i konsultacje.