Kadra zarządzająca też potrzebuje wsparcia w przeprowadzeniu pracowników przez zmianę - Right Management
763
post-template-default,single,single-post,postid-763,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Kadra zarządzająca też potrzebuje wsparcia w przeprowadzeniu pracowników przez zmianę

autor:

Jolanta Jastrzębska
Career & Talent Development Expert

Proces przeprowadzania organizacji przez zmianę, jest procesem bardzo złożonym, zwłaszcza gdy w grę wchodzą także zwolnienia pracowników. Przy planowaniu zwolnień należy zadbać nie tylko o wszelkie zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa pracy, pojawia się też wiele istotnych kwestii dotyczących wyzwań organizacyjnych i komunikacyjnych.

W procesie zmiany kluczową rolę odgrywa kadra managerska, która przede wszystkim powinna zrozumieć zmianę, wiedzieć z czego ona wynika oraz dlaczego w firmie podejmowane są takie, a nie inne decyzje. Ważne jest również to, aby managerowie wiedzieli, czego wymaga od nich organizacja, żeby zmiana została dobrze przeprowadzona, jakie informacje i na jakim etapie mogą być przekazywane pracownikom, tak żeby zadbać o dobrą komunikację.

Bardzo ważna jest logistyka spotkań i dobre przygotowanie spójnych komunikatów:

  • do wszystkich pracowników
  • do partnerów biznesowych
  • do osób rozstających się z organizacją
  • do osób pozostających w organizacji

 

Niedocenianym a ważnym aspektem jest również przygotowanie emocjonalne managerów do przeprowadzenia takiego procesu, a w związku z tym należy przewidzieć i przygotować się na:

  • możliwe reakcje pracowników
  • możliwe obawy i pytania pracowników
  • możliwe własne obawy i reakcje

 

To, co niewątpliwie będzie pomocne, to możliwość przedyskutowania własnych obaw w gronie managerskim, przećwiczenia komunikatu lub uzyskanie wsparcia konsultantów zewnętrznych, którzy mają nie tylko wiedzę psychologiczną i biznesową, ale też pomagają spojrzeć na procesy z innej perspektywy.

 

Konsultanci w zespole Right Management uczestniczą w procesach przeprowadzania organizacji przez zmianę. Prowadzimy warsztaty dla managerów i kadry zarządzającej dotyczące wszystkich ważnych aspektów związanych z procesem. Uczestniczymy w rozmowach z pracownikami, także przy zwalnianiu pracowników, zapewniamy im wsparcie psychologiczne w momencie wręczania wypowiedzeń oraz prowadzimy programy outplacementowe dla osób odchodzących z organizacji.